Windkracht

Windkracht

Deze training geef ik samen met Els Ramakers, ons samenwerkingsverband heet Team Tingels. Els Ramakers is eigenaar van Kinderpraktijk Mikado in Heeze, en werkzaam in het speciaal basisonderwijs als schoolmaatschappelijk werker, SoVa-trainer en antipest-coördinator. 
 

In opdracht van de gemeente Heeze-Leende en Sociaal Team Heeze-Leende is ons in januari 2018 gevraagd om een nieuwe training te ontwikkelen op gebied van sociale vaardigheid en weerbaarheid. Onder de naam WINDKRACHT geven wij deze nieuwe training aan kinderen van groep 3-4-5 en groep 6-7-8 in Heeze-Leende  Deze training is kosteloos voor kinderen woonachtig in Heeze-Leende!

 

WINDKRACHT zit boordevol leuke, leerzame oefeningen en speciale spellen om sociale en communicatieve vaardigheden te trainen en om je weerbaarheid verder te ontwikkelen.
 

De training leert kinderen over zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, communicatie en grenzen. Het programma heeft een sociale, communicatieve en fysieke invalshoek. Met andere woorden: door middel van deze training leren kinderen zichzelf beter kennen en ontwikkelen ze vaardigheden waardoor ze (nog) beter om kunnen gaan met (sociale) situaties en de mensen om hen heen.

Thema's die aan bod komen:

1.       Kennismaken (een praatje leren maken)

2.       Complimenten geven

3.       Gevoelens (leren denken en praten over gevoelens en gedachten)

4.       Samen spelen (spelregels en onderhandelen)

5.       Nee zeggen en stop zeggen (grenzen aangeven en respecteren)

6.       Knokken, huilen of aanpakken? (wat kies je?)

7.       Pesten of geplaagd worden (wat kun je doen?)

8.       Helpende gedachten


Wij willen kinderen tools geven om met zelfvertrouwen de ander tegemoet te treden. Met oog en oor voor de verschillen én met respect voor de eigen grenzen en die van de ander. We planten zaadjes waarmee de persoonlijke ontwikkeling op een positieve manier gestimuleerd wordt!


Aanmelden via: sociaalteam@Heeze-Leende.nl of bel 040-2241532