default.jpg

Ik ben oké!

Individueel gesprek met een kind waarin talenten, kwaliteiten, beweegredenen achter gedrag, rol in het gezin, positie in de groep op school en levenshouding op een speelse manier achterhaald en besproken worden.

Voor ouders zijn de uitkomsten van dit gesprek in de regel erg verhelderend, soms confronterend, ontroerend en helpend in de omgang met hun kind.


Werkwijze

1. intake gesprek met ouders waarin de hulpvraag die ouders hebben wordt besproken
2. ouders vullen na het intake gesprek vragenlijsten in die worden meegenomen als achtergrondinformatie

3. gesprek met het kind

4. rapportage maken van alle bevindingen en gespreksverslag

5. gesprek met ouders waarin de rapportage gedeeld wordt