bigstock_Little_boy_in_spectacles_and_s_36437476.jpg

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffend het door cliënten volgen van een training of coaching bij ‘Ingrid Meurkens, Training en Coaching’. 

Artikel 2 - Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden:
‘Ingrid Meurkens, Training en Coaching’ attendeert iedere particulier die een overeenkomst, als bedoeld in artikel 3, erop dat deze Algemene Voorwaarden te lezen zijn op de site en als zodanig geldig zijn voor de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten:
Een overeenkomst tot het volgen van een training of coaching tussen ‘Ingrid Meurkens, Training en Coaching’en een particulier komt uitsluitend tot stand na een intakegesprek en wordt schriftelijk bevestigd.

Artikel 4 - Gevolgen van de overeenkomst:
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 ( hierna te noemen: 'de overeenkomst') tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
Artikel 5 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
‘Ingrid Meurkens, Training en Coaching’ is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de Nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

November 2011