Hoe verlopen de lessen?

Hoe verlopen de lessen?

De Rots & Water lessen zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd.
De lessen starten met een fysieke inspanning zoals tikspelletjes, loopspelletjes, balspelletjes enz.

Het vervolg is een Rots- en Water oefening waar je een lichamelijke inspanning moet leveren. Daarna volgt een (korte) terugkoppeling / nabespreking over de oefening. Elke les komen conditieoefeningen zoals loopvormen, krachtoefeningen voor armen en benen, opdrukken en buikspieroefeningen aan bod.

De Rots- en Water oefeningen kunnen in 6 categoriën ondergebracht worden, namelijk : 1) oefeningen rond stevig staan:
Deze houdingen vinden hun oorsprong in de oosterse zelfverdedigingssport. Door bewust voet-grondcontact (gronden), het verzamelen van de kracht in de buik (centreren) en het richten van de aandacht op een vast punt (focussen), voel je je zowel fysiek als mentaal zelfverzekerder en krachtiger.

2) oefeningen om op een speelse, competitieve manier met elkaar in duel te gaan, rekening te houden met elkaar, samen te werken met elkaar en zich te leren verzetten tegen elkaar.

3) echte zelfverdedigingstechnieken : zowel oefeningen om op een technisch goede manier te stoten en te trappen, maar ook oefeningen om zich hiertegen te weren, komen aan bod.

4) oefeningen rond mentale weerbaarheid: eigen keuzes maken, aangeven en accepteren van grenzen, impulsbeheersing, concentratie, omgaan met groepsdruk, omgaan met pesten, omgaan met bedreigende situaties.

5) oefeningen rondom bewustwording van het effect van onder andere: lichaamstaal, houding, stemgebruik.

6) conditieoefeningen zoals loopvormen, krachtoefeningen voor armen en benen, opdrukken en buikspieroefeningen