bigstock_Happy_Kids_1998664.jpg

Rots & Water

Rots & Water is een psychofysieke methode om sociale vaardigheden te trainen en te ontwikkelen. De training leert kinderen over zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, communicatie en grenzen. Het programma heeft een fysieke invalshoek. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leren kinderen zichzelf fysiek en mentaal beter kennen, waardoor ze beter om kunnen gaan met (sociale) situaties en de mensen om hen heen.

Wat levert de training op:
Het programma heeft niet alleen effect op het individuele kind maar heeft ook een positief effect op het sociale contact en het onderlinge vertrouwen binnen een (school)groep.

Hulpvraag:
Het Rots en Water programma is uitstekend geschikt om groepen of individuele kinderen (vanaf 6 jaar) met een speciale hulpvraag te begeleiden. U kunt hierbij denken aan kinderen die te maken hebben met:


Waar gaan we concreet mee aan de slag:
- stevig staan
- grenzen voelen, jouw grens aangeven, grenzen van anderen respecteren
- met lichaamshouding, ogen en stem duidelijk en krachtig overkomen zodat je op een   goede manier voor jezelf kunt opkomen
- zelfverzekerde houding/uitstraling
- naar anderen luisteren
- praten in een groep
- kracht en rust in jouw lichaam ervaren
- de kracht van positief denken: geloven in eigen kunnen
- samenwerken
- doorzettingsvermogen ontwikkelen
- stoot-, trap- en afweertechnieken, zodat je jezelf kunt verdedigen als dat nodig is
- ontspannen
- angst en drempels overwinnen

  

 


Voor wie:

Rots en water is een sociale competentie- en weerbaarheidstraining voor jongens en meiden van 6 tot 16 jaar uit zowel regulier als speciaal (basis) onderwijs.

Aanmelden:

Momenteel wordt de training ism de gemeente Cranendonck

kosteloos aangeboden voor kinderen woonachtig in Cranendonck!

Vanaf januari 2018 starten nieuwe groepen van maximaal 12 deelnemers:

 

Periode 1
5 opeenvolgende woensdagen: start 10 januari - locatie gymzaal Budel-Dorplein - 15.30 - 17.00 
Groep 3-4 VOL

5 opeenvolgende maandagen: start 19 februari - locatie BRAVO! College - tijd: 18.00 - 19.30
Groep 6-7-8 VOL

5 opeenvolgende woensdagen: start 21 februari - locatie gymzaal Budel-Dorplein - 15.30 - 17.00 
Groep 3-4-5 VOL

Periode 2

5 opeenvolgende maandagen: start 14 mei - locatie BRAVO! College - tijd: 18.00 - 19.30
Groep Voortgezet onderwijs  VOL

2 opeenvolgende woensdagen: 16 mei - locatie gymzaal Budel-Dorplein - tijd: 15.30 - 17.00 
Herhalingscursus VOL

Periode 3

5 opeenvolgende maandagen: start 3 september - locatie BRAVO! College - tijd: 18.00 - 19.30
Groep 6-7-8  VOL

5 opeenvolgende woensdagen: start 5 september - locatie gymzaal Budel-Dorplein - tijd: 15.30 - 17.00 
Groep 3-4-5  VOL

Periode 4

5 opeenvolgende maandagen: start 22 oktober - locatie BRAVO! College - tijd: 18.00 - 19.30
Groep Voortgezet onderwijs  10 plaatsen beschikbaar

2 opeenvolgende woensdagen: 24 oktober - locatie gymzaal Budel-Dorplein - tijd: 15.30 - 17.00 
Herhalingscursus  VOL

Klik hier voor het inschrijfformulier.


BELANGRIJK: voor de training voor Voortgezet Onderwijs die start op 22 oktover zijn nog plaatsen beschikbaar.

De herhalingscursussen en de trainingen voor 2018  voor groep 3-4-5 en 6-7-8 zijn op dit moment vol.

Voor 2019 wordt een wachtlijst aangelegd. Aanmelden kan met bovenstaand inschrijfformulier.

 

Minimale groepsgrootte:

6 deelnemers

Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de training geannuleerd.

- reguliere training maximaal 12 deelnemers 
   >
bij urgentie is er 1 plaats extra beschikbaar,
- herhalingscursus maximaal 16 deelnemers

 

Duur van de training

5 bijeenkomsten van 1,5 uur, begeleid door 2 gecertificeerde Rots en Water trainers.

 

Locatie

Locatie, data en tijd zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de groepsindeling en worden met u gedeeld op het moment dat deze bekend zijn.