bigstock_Elementary_school_students_on_14086331.jpg

Kindercoach

Het coachen van kinderen is een vrij nieuwe manier om te werken met kinderen. Kindercoaching kan effectief zijn wanneer er een hulpvraag is op het gebied van leven en/of leren.

Denk bijvoorbeeld aan:


Ik kijk met ouders en kind mee naar de ontstane situatie en ga uit van de mogelijkheden van het kind. Kindercoaching is niet praten over het kind en de problemen, maar in gesprek gaan met het kind. En samen met het kind op zoek gaan naar de oplossing die het zelf kan realiseren, met en uiteindelijk zonder hulp van anderen.

Ieder coachingstraject start met een vrijblijvend intakegesprek met de ouders/verzorgers . Tijdens een intake-gesprek wordt afgetast of en afgestemd hoe ik kan aansluiten bij de hulpvraag die er ligt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Als de hulpvraag op het sociaal-emotionele vlak ligt dan bestaat de begeleiding doorgaans uit kortdurende trajecten van gemiddeld genomen 3 tot 5 sessies van 1,5 uur. Mocht een langer traject nodig zijn dan gebeurt dat altijd in overleg.

 

Coachen van kinderen op basis van de Kindercoachmethode COACHEE!®

Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders en elke coaching gaat ook weer op een geheel eigen wijze. Naast de methode 'Kids Skills' hanteer ik als leidraad voor ieder coachingstraject de kindercoachmethode COACHEE!®

C oncrete en praktische werkwijze
O ntwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk.
A fgestemd op de hulpvraag
C ombinatie van diverse werkvormen.
H oofd, hart en handen worden aangesproken.
E ffectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden.
E igen kwaliteiten en talenten staan voorop.

Het COACHEE!® spel

Het COACHEE!® spel' is praktisch, veelzijdig, speels en creatief. Ik zet dit spel in bij het coachen en begeleiden van kinderen. Het spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema's: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind.

KOMOP coach

Als gecertificeerd KOMOP-coach werk ik met het stappenplan KOMOP: een praktische werkwijze die richting geeft bij het begeleiden van een kind dat met pesten te maken heeft.

KOMOP is een stappenplan, en geen kant-en-klare methode omdat elk kind verschillend is en elke situatie verschillend is. KOMOP geeft de mogelijkheid de stappen toe te passen in elke unieke situatie. KOMOP is een concrete werkwijze om kinderen te helpen herstellen en een basis te verschaffen waarop zij dat kunnen neerzetten wat nodig is om het leven weer leuker te maken. Kinderen bouwen zelf aan zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie en geven op een positieve manier opnieuw richting aan hun leven.

Als KOMOP-coach streef ik ernaar om in algemene zin een bijdrage leveren aan het collectief bewustzijn ten opzichte van het serieus nemen van en maatregelen nemen tegen pesten. In individuele zin wil ik voor kinderen die ermee te maken hebben (zowel pesters als gepeste kind) een steun zijn op een gestructureerde, methodische manier die uitgaat van herstel, werkt aan zelfvertrouwen en handvaten geeft om er iets tegen te doen.

Mijn manier van werken met kinderen kenmerkt zich door enthousiasme, vertrouwen en de intrinsieke motivatie om ervoor te willen zorgen dat elk kind trots op zich zelf kan zijn en is.

Kijk voor meer informatie ook op:

http://www.pestenbuitenwesten.nl