bigstock_Sister_and_brother_stick_out_t_42080401.jpg

Gedragsspecialist

Als gedragsspecialist begeleid ik kinderen met ontwikkelingsstoornissen die thuis of op school problemen ervaren op sociaal-emotioneel gebied. We gaan samen aan de slag om het leven en leren leuker en makkelijker maken. Zowel thuis als op school. Uitgaande van een oplossingsgerichte begeleiding. De begeleiding kan vergoed worden vanuit een PGB.

Begeleiding

Begeleidingsvormen (altijd aansluitend op de bestaande hulpvraag): (Training en educatie onder andere op basis van de methodes 'Ik ben oké!', 'Kids Skills' en 'Ik ben speciaal')

Intake

Ieder traject start met een intakegesprek met de ouders/verzorgers. Tijdens de intake wordt afgestemd of en hoe ik met mijn begeleiding kan aansluiten bij de hulpvraag die er ligt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Begeleidingstraject

Als een begeleidingstraject in gang gezet wordt, dan volgen een aantal stappen: