Gezonde mensen - Ingrid Meurkens, officieel erkend Cogmed Coach

Gezonde mensen

Ingrid Meurkens, officieel erkend Cogmed Coach, zet Cogmed werkgeheugentraining ook in voor mensen die niet direct werkgeheugenproblematiek hebben.

De eerste doelgroep wordt gevormd door mensen die hun werkgeheugen willen optimaliseren en/of in goede conditie willen houden om concreet het volgende te bereiken: betere concentratie, beter leren, meer focus, minder zaken vergeten, minder snel afgeleid worden, beter plannen en organiseren. En ook beter prioriteiten stellen, minder vermijden, minder verwarring, meer beheersing en betere impulscontrole.

De tweede doelgroep wordt gevormd door managers, leidinggevenden en professionals, die hun werkgeheugen willen verbeteren in het kader van een (Management) Development traject. Op de werkplek wordt de moderne mens bestookt met informatie, uitgedaagd om op koers te blijven en prioriteiten te stellen. Volgens onderzoek scoort minstens 80% van de deelnemers minstens 18% geheugenverbetering! Dit betekent concreet: meer inzicht, meer concentratie, verbeterde plannings – en organisatievaardigheden, meer grip op het eigen functioneren en betere regie en overzicht.

De derde doelgroep wordt gevormd door de sporters. Succes in competitieve sporten vereist een geconcentreerde geest. Werkgeheugen is van cruciaal belang voor sporters die split-second beslissingen moeten nemen. Sporten vereist snel begrip over wat zich voordoet en een snelle adequate reactie kan het verschil maken tussen succes of mislukking. Het onder stress herkennen van mogelijkheden wanneer ze zich aandienen, is cruciaal. Een verbeterd werkgeheugen is een enorme aanwinst om effectief te zijn op het sportveld, in de arena of op de baan. Dit betekent concreet: beter presteren onder druk, adequaat reageren op situaties, langere tijd gefocust kunnen blijven.

Capaciteiten verbeteren
Vroeger had men een erg gefixeerd beeld van de hersenen: een x aantal gegeven cellen, zoveel functies mogelijk: bij de één wat meer, bij de ander wat minder en dat was het. Het nam alleen maar af met de jaren... Gelukkig is de laatste jaren gebleken dat het brein flexibeler is dan we dachten. Uit hersenonderzoek en wetenschappelijke observatie blijkt dat de hersenen veel flexibeler zijn, meer mogelijkheden bevatten en vooral maakbaar zijn.

Door oefening met Cogmed werkgeheugentraining en veel herhaling groeien er binnen enkele weken meer synaptische verbindingen in het brein en wordt de geleiding en de onderlinge isolatie van zenuwen verbeterd. Hierdoor ontstaat capaciteitsverbetering, meer specialisatie en een betere organisatie van de werkgeheugen hersenfuncties. De onderlinge relaties worden sterker, ruis en hyperactiviteit nemen af, de impulscontrole wordt waarneembaar beter.

Door de gerichte en wetenschappelijk onderzochte werkgeheugentraining van Cogmed is bij 80% van de deelnemers de hersenfunctie van het werkgeheugen ingrijpend te verbeteren met minstens 18%.

Ons werkgeheugen is van cruciaal belang.
Mensen met een sterk werkgeheugen gaan efficiënt met hun tijd om en zijn goed toegerust om te innoveren en te multi-tasken. Ze presteren goed onder druk, kunnen tegen stress, zijngeorganiseerd en blijven gefocust op de voorliggende taak. Ze nemen snel en duidelijk besluiten. Ons werkgeheugen is namelijk de essentiële cognitieve functie die ons toelaat om informatie te bewaren in de hersenen, te manipuleren en te gebruiken t.b.v. ons denken en ons handelen. Het is ook het deel van de hersenen dat we gebruiken om de permanente stroom van grote hoeveelheden informatie te filteren en te verwerken.