Cogmed Werkgeheugen Training

Cogmed Werkgeheugen Training

Een wetenschappelijk bewezen programma voor het verbeteren van de concentratie
Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma dat men thuis kan volgen. Het helpt mensen hun concentratievermogen te verbeteren en vergroot het zogenaamde ‘werkgeheugen’. Wetenschappelijk bewezen resultaten geven aan dat na deze training, gebruikers hun concentratievermogen sterk hebben verbeterd, betere controle hebben over impulsief gedrag en beter gebruik kunnen maken van complexe vaardigheden om te kunnen redeneren. Uiteindelijk kunnen betere schoolresultaten worden behaald, vooral wat betreft rekenen en lezen.

Het Werkgeheugen Trainingsprogramma:
- heeft tot doel het concentratievermogen te verbeteren- is wetenschappelijk bewezenduurt 5 weken lang- wordt gevolgd onder begeleiding van een coach- kan thuis worden gevolgd met telefonische assistentie- is in 80% van de gevallen effectief.

Wat is het werkgeheugen?
Elke dag gebruik je het werkgeheugen. Het werkgeheugen is het vermogen om informatie voor korte tijd in je hersens op te slaan, je te concentreren op een handeling en te onthouden wat je na die handeling moet doen. Als het werkgeheugen onvoldoende functioneert, is het moeilijk om te focussen, in het voren te denken, instructies te onthouden, activiteiten te starten en deze te stoppen. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat een onvoldoende functioneren van het werkgeheugen vaak leidt tot problemen met begrijpend lezen en rekenen.

Tekenen van een niet goed functionerend werkgeheugen
- concentratieproblemen- snel afgeleid- moeilijkheden bij het beginnen en stoppen van een handeling- vergeten van instructies.

Verbetering van het werkgeheugen kan leiden tot betere schoolprestaties
De meeste mensen met een concentratieprobleem hebben ook een onvoldoende functionerend werkgeheugen. Het is wetenschappelijk bewezen dat ons trainingsprogramma het vermogen van het werkgeheugen vergroot. Evaluaties na de training geven aan dat het kinderen helpt om beter te presteren op school en volwassenen beter te presteren op de werkvloer.

Belangrijkste voordelen van het programma
- verbeterd vermogen om te concentreren- verbeterde controle over impulsief gedragverbeterd vermogen om te redeneren- verbeterde resultaten op school of op de werkvloer.

Een veelomvattend trainingsprogramma voor in huis
Zowel kinderen als volwassenen zijn gemotiveerd en trainen effectief dankzij onze unieke coachingsmethode en software. De training vindt vijf dagen per week, gedurende vijf weken lang, thuis plaats. Een bezoek aan de praktijk is in die weken niet nodig. De software stelt zich automatisch in op het niveau van de gebruiker en zal gedurende de training steeds moeilijker worden. Elke deelnemer heeft een Cogmed Coach die u helpt bij installatie van het programma, de training leidt, de resultaten analyseert en de nodige ondersteuning geeft tijdens de wekelijkse telefoongesprekken.

Bij 8 van de 10 gebruikers is duidelijke verbetering zichtbaar
Bij 80% van de gebruikers die de volledige training hebben doorlopen is duidelijke verbetering zichtbaar wat betreft het concentratie- en redeneervermogen. Ook ouders en leraren zien bij de kinderen verbeteringen in het dagelijks leven: op het vlak van het de sociale vaardigheden, het nemen van initiatieven en dingen kunnen onthouden. Taken als bijvoorbeeld huiswerk worden meer zelfstandig gedaan. Een jaar na de training geven 79% van de ouders aan dat de verbeteringen als gevolg van de training stand hebben gehouden, of zelfs nog sterker zijn ontwikkeld.

Wetenschappelijk bewezen resultaten
Ons specifieke trainingsprogramma is wetenschappelijk onderbouwd door verschillende onderzoeken die gepubliceerd zijn in vooraanstaande wetenschappelijke vakbladen.

Overzicht van het werkgeheugen
Dit overzicht geeft u informatie over een niet goed functionerend werkgeheugen en hoe het werkgeheugen getraind en verbeterd kan worden met het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma. U zou dit overzicht kunnen uitprinten voor het introduceren van het Cogmed concept bij uw huisarts of een andere medisch specialist.

Belangrijke mededeling: Cogmed Werkgeheugen Training is niet bedoeld ter vervanging van medische hulp of als vervanging van voorgeschreven medicatie. Wetenschappelijk onderzoek naar deze methode heeft sterk verbeterde resultaten bewezen, maar de effecten en resultaten per individu kunnen nooit worden gegarandeerd en kunnen per individu verschillen.

Training Software en Voortgang
Onze Werkgeheugen Training is gemaakt rond softwaretoepassingen genaamd Cogmed JM of RM (voor kinderen) en Cogmed QM (voor volwassenen). Het vereist een deelname van ongeveer 30 minuten elke werkdag gedurende vijf weken lang. De software leidt het kind door acht verschillende oefeningen elke dag. Deze oefeningen zijn ontworpen voor het trainen van zowel het visuele als het verbale deel van het werkgeheugen. Elke dag worden de oefeningen wat moeilijker naarmate de vaardigheden van het kind zich ontwikkelen.

Over Cogmed RM en QM
Om ouders te kunnen helpen hun kinderen gemotiveerd te houden en om ze feedback te kunnen geven, biedt het programma ook de steun van een Cogmed Coach. Behalve een computer met internetverbinding en luidsprekers zijn er geen benodigdheden. vereist voor het volgen van de training.

Het Cogmed Werkgeheugen trainingsprogramma is:- een wetenschappelijk bewezen programma voor het verbeteren van het werkgeheugen- zowel voor kinderen (Cogmed JM of RM) als volwassenen (Cogmed QM)- alleen geschikt voor een computer met internetverbinding.

Cogmed Werkgeheugen Training (5 weken)
Cogmed Werkgeheugen Training is ontwikkeld voor kinderen vanaf drie jaar met een onvoldoende functionerend werkgeheugen. Het is een softwareprogramma voor op de computer onder begeleiding van een gekwalificeerde Cogmed coach. De training kan thuis worden gevolgd dankzij de wekelijkse telefonische sessies met de coach. Het duurt vijf weken om de volledige training te doorlopen en kost vijf keer per week 30 tot 40 minuten.

De basistraining bevat (dit voorbeeld gaat uit van een kind):
- Intakegesprek
Voorafgaand aan de training vindt er een gesprek met de ouders plaats waarbij de moeilijkheden van het kind worden besproken. Tevens wordt er gekeken óf, en wat voor baat het kind bij de behandeling zal hebben.
-Startsessie
In deze sessie wordt het programma met u en uw kind geoefend en zullen er afspraken gemaakt worden over de trainingstijden en de momenten waarop de Cogmed Coach contact met u opneemt.
- Trainingssessie
Training van 5 weken lang begeleid door een coach De coach houdt de voortgang van het kind bij via internet. Elke week bespreekt de coach de resultaten en ontwikkeling in een telefonische coachsessie.
- Afsluitsessie
Wanneer de training is doorlopen, maakt de coach een trainingsrapport van de ontwikkelingen van het kind en bespreekt deze met de ouders. Dit kan telefonisch zijn of op de praktijk van de Cogmed coach.
- Follow-up
Vijf of zes maanden na de training belt de coach de familie van het kind op om te vragen naar de effecten van de behandeling op lange termijn.

Voor wie is de training?
Cogmed Werkgeheugen Training is ontwikkeld voor kinderen en volwassenen die hun werkgeheugen moeten verbeteren. Werkgeheugen is het vermogen om informatie in de hersenen op te slaan voor een korte periode, te kunnen concentreren op een handeling en te onthouden wat er daarna moet gebeuren. Met een onvoldoende functionerend werkgeheugen is het moeilijk om geconcentreerd te blijven, afleidingen te negeren, in het voren te plannen, instructies te onthouden of te beginnen een taak of deze juist te beëindigen. Meestal wordt het ervaren als een concentratieprobleem en is het de oorzaak van slechte school- of werkprestaties.

Onderzoek
Het Cogmed Werkgeheugen trainingsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met het Karolinska Instituut te Stockholm. De bevindingen zijn gepubliceerd in toonaangevende vakbladen en het succes van de training heeft zich snel doorverteld. Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken bij Notre Dame, Stanford, Harvard en NYU. Ook in Nederland wordt er gestart met onderzoek. Beter Brein is erg verheugd dat Prof. Jan de Moor van het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit van Nijmegen de introductie van Cogmed in Nederland onderschrijft en dat Prof. Jan Buitelaar van Karakter te Nijmegen, onderdeel van het UMC Radboud onderzoek gaat doen naar ons produkt.

Lopende onderzoeksprojecten
Verschillende centra in de USA en Europa participeren in het onderzoek naar de effectiviteit. In Nederland werkt Cogmed samen met Prof. Jan Buitelaar van Karakter te Nijmegen, onderdeel van het UMC Radboud.

Het Concept van het werkgeheugen
Dr. Torkel Klingberg, professor in de cognitive neurowetenschappen, Karolinska Institute in Stockholm, verricht al meer dan 10 jaar onderzoek naar het werkgeheugen. Hier illustreert hij zijn bevindingen. Deze uitleg is in het Engels.

Lopende Onderzoeksprojecten
Verschillende centra in de USA en Europa participeren in het onderzoek naar de effectiviteit. In Nederland werkt Cogmed samen met Prof. Jan Buitelaar van Karakter te Nijmegen, onderdeel van het UMC Radboud.