default.jpg

Even Voorstellen


Ik ben Ingrid Meurkens. 

Ik ben al jaren, met veel passie en plezier, werkzaam als leerkracht in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Ik heb veel ervaring met kinderen die kampen met leer-, aandachts-, en concentratiestoornissen. (Zoals AD(H)D,

PDD-NOS, ASS, leerstoornis NAO, dyslexie, dyscalculie etc.). 


Met mijn aanbod op het vlak van training en coaching bied ik, naast mijn werk als leerkracht in het speciaal onderwijs, kinderen graag de ondersteuning en begeleiding die nodig is, bij een hulpvraag op gebied van de sociaal-emotionele en/of didactische ontwikkeling. De rode draad door al mijn werkzaamheden is het bijdragen aan het zelfvertrouwen, het welbevinden en de weerbaarheid van kinderen. 

 

Rots en Water training


Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is de sleutel tot "erbij horen" en "meedoen". Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich op dit vlak naar beste vermogen te ontwikkelen en hebben het recht op alle zorg die ze daarbij nodig hebben. De Rots en Water training kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige, stabiele personen. De Rots en Water training ontwikkelt zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing en sociale vaardigheid.