default.jpg

Even Voorstellen


Ik ben Ingrid Meurkens. 

Ik ben al jaren, met veel passie en plezier, werkzaam als leerkracht in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Ik heb veel ervaring met kinderen die kampen met leer-, aandachts-, en concentratiestoornissen. (Zoals AD(H)D,

PDD-NOS, ASS, leerstoornis NAO, dyslexie, dyscalculie etc.). 


Met mijn aanbod op het vlak van training en coaching bied ik, naast mijn werk als leerkracht in het speciaal onderwijs, kinderen graag de ondersteuning en begeleiding die nodig is, bij een hulpvraag op gebied van de sociaal-emotionele en/of didactische ontwikkeling. De rode draad door al mijn werkzaamheden is het bijdragen aan het zelfvertrouwen, het welbevinden en de weerbaarheid van kinderen. 

 

Gedragsspecialist


De opleiding gedragsspecialist heb ik gevolgd omdat ik van mening ben dat we alle kinderen hulp moeten bieden die op het gebied van leven en/of leren beperkingen ervaren, ongeacht of ze nu wel of niet in een specifieke categorie vallen. Het wel of niet labelen van de problematiek is voor mij dan ook van weinig belang. Kinderen met ontwikkelingsstoornissen zitten niet te wachten op een etiket, maar op hulp. Voor hen is het belangrijk dat zij bij een deskundige terecht kunnen die een analyse van de problemen van het kind kan maken, ongeacht het label dat de problematiek krijgt. En dan natuurlijk daarop aansluitend de goede hulp. In dat kader verzorg ik sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie en praktische handreikingen aan zowel kind als gezin.

 

Kindercoaching


Het coachen van kinderen is een  bijzonder effectieve manier om te werken met kinderen, wanneer er een hulpvraag is ontstaan  op het gebied van leven en/of leren. Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders en elke coaching gaat ook weer op een geheel eigen wijze. Als leidraad voor ieder coachingstraject hanteer ik de kindercoachmethode COACHEE!®. Daarnaast ben ik gecertificeerd KOMOP-coach. Als KOMOP-coach werk ik met het stappenplan KOMOP: een praktische werkwijze die richting  geeft bij het begeleiden van een kind dat met pesten te maken heeft.

 

Rots en Water training


Een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling is de sleutel tot "erbij horen" en "meedoen". Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich op dit vlak naar beste vermogen te ontwikkelen en hebben het recht op alle zorg die ze daarbij nodig hebben. De Rots en Water training kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige, stabiele personen. De Rots en Water training ontwikkelt zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing en sociale vaardigheid.
 

Windkracht


Deze training heb ik ontwikkeld in samenwerking met Els Ramakers en is een unieke combinatie in sociale vaardigheid en weerbaarheid waar zowel de dialoog als op de thema's afgestemde fysieke oefeningen een rol gekregen hebben. WINDKRACHT zit boordevol leuke, leerzame oefeningen en speciale spellen om sociale en communicatieve vaardigheden te trainen en om je weerbaarheid verder te ontwikkelen. Met deze training willen wij kinderen tools geven om met zelfvertrouwen de ander tegemoet te treden. Met oog en oor voor de verschillen én met respect voor de eigen grenzen en die van de ander. We planten zaadjes waarmee de persoonlijke ontwikkeling op een positieve manier gestimuleerd wordt!
 

Mua Takaro

 

Mua Takaro wordt in Cranendonck aangeboden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De eenvoudige, op judo en (kick)boksen gebaseerde technieken en de lessen waarin samen spelen en leren centraal staan, zorgen ervoor dat ieder kind zich bij TAKARO "thuis" voelt en dat er elke les iets is wat het kind leuk vindt, goed kan of leren kan. De trainingen worden verzorgd door 2 gecertificeerde Rots&Water-trainers. De TAKARO trainingen hebben als rode draad: op een respectvolle, stoere, speelse manier werken aan sociale vaardigheid, fysieke en mentale weerbaarheid en conditie.